Gervytė D. Koedukacija versus vienalytis ugdymas mokyklose: tyrimų teritorijos apibrėžtis. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 36, p. 72-86, 1 rugs. 2016.