Valdmane L. Medijų ir informacinis raštingumas kaip asmens įgalinimo priemonė. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 37, p. 58-70, 27 gruodž. 2016.