Medne D.; Jansone-Ratinika N.; Dinka I. Tėvų auklėjimo kompetencijos diskursas Latvijos žiniasklaidos erdvėje (2004–2016 m.). Acta Paedagogica Vilnensia, v. 38, p. 159-175, 26 liep. 2017.