Pociūtė B.; Bulotaitė L.; Bliumas R. Universiteto studentų įsipareigojimas profesijai: sąsajos su asmenybės bruožais ir pasitenkinimu studijomis. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 29, p. 111-122, 1 saus. 2012.