Žemaitėlytė-Ivanavičė I. Romai pagrindinėje mokykloje: tarp selektyvios izoliacijos ir visiškos niveliacijos. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 41, p. 72-86, 22 saus. 2019.