Martišauskienė E. ŠIUOLAIKINIŲ PAAUGLIŲ DVASINIŲ VERTYBIŲ PAJAUTOS DINAMIKA EDUKACINIAME KONTEKSTE. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 30, p. 56-67, 1 saus. 2013.