Survutaitė D. UGDYMO IDĖJŲ ŽENKLINIMAS: PATIRTIS IR PRIEIGOS. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 30, p. 9-23, 1 saus. 2013.