Lazauskaitė-Zabielskė J.; Pociūtė B.; Bulotaitė L. Mokykloje dirbančių karjeros konsultantų saviveiksmingumo vaidmuo pasitenkinimui karjeros konsultavimu ir tikslams pasiekti. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 43, p. 141-155, 20 gruodž. 2019.