Aramavičiūtė V.; Jasiūnaitė P. Žaidimas kaip vaiko socializacijos veiksnys ikimokykliniame amžiuje. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 26, p. 70-81, 1 saus. 2011.