Juodaitytė A. Vaikų skirtybių lygybės samprata pedagogikoje ir sugestyvaus egalitarizmo kontekste. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 26, p. 60-69, 1 saus. 2011.