Pociūtė B. Leono Jovaišos indėlis į profesinio orientavimo tyrimus ir praktiką. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 25, p. 43-56, 1 saus. 2010.