Duoblienė L. Ar pavyks išvengti hibridinio tapatumo formavimo(si) informacinėje visuomenėje?. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 23, p. 79-91, 1 saus. 2009.