Butrimė E.; Zuzevičiūtė V.; Jarmakovienė J. Mišraus mokymo poreikiai socialinių mokslų studentų ir dėstytojų požiūriu. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 23, p. 43-51, 1 saus. 2009.