Duoblienė L. Postmodernios minties reikšmė švietimo kaitai. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 22, p. 9-24, 1 saus. 2009.