Jovaiša L. Filosofui Antanui Maceinai 100 metų. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 21, p. 9-13, 23 gruodž. 2008.