Martišauskienė E. Fundamentinės ugdymo problemos Antano Maceinos pedagogikoje. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 21, p. 14-21, 23 gruodž. 2008.