Duoblienė L.; Bulajeva T. Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai – kokybiško ugdymo garantas?. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 21, p. 59-74, 23 gruodž. 2008.