Prakapas R.; Targamadzë V. Auditas mokykloje: tarp proceso ir strategijos. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 21, p. 89-100, 23 gruodž. 2008.