Bulotaitė L.; Bliumas R.; Pociūtė B. Universitetų dėstytojų darbo ir streso ypatumai. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 21, p. 208-219, 23 gruodž. 2008.