Martišauskienė E. Dvasingumas: ištakos ir metodologinės ugdymo prieigos. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 20, p. 115-125, 1 saus. 2008.