Pruskus V. Aplinkos kokybė kaip vertybė vartotojiškoje visuomenėje: ekologinės, ekonominės ir kultūrinės-edukacinės dimensijos. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 20, p. 244-258, 1 saus. 2008.