Balundė A.; Grakauskaitė-Karkockienė D. VAIZDUOJAMOJO MENO KRYPTIES STUDENTŲ DISPOZICINĖS EMPATIJOS IR KŪRYBIŠKOS ASMENYBĖS SAVYBIŲ SĄSAJOS. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 34, p. 105-116, 30 liep. 2015.