Aramavičiūtė V. Dorovinio auklėjimo aktualumas. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 1, p. 126-134, 20 gruodž. 1991.