Juodaitytė A. Vaikų auklėjimas mokykloje: socialinis-pedagoginis aspektas. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 4, p. 175-195, 20 gruodž. 1997.