Kavaliauskienė V. Pedagoginio pašaukimo kriterijus parenkant būsimuosius mokytojus. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 5, p. 47-60, 21 gruodž. 1998.