Aramavičiūtė V. Aukštesniųjų klasių moksleivių dvasingumo aspektai. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 5, p. 93-105, 21 gruodž. 1998.