Martišauskienė E. Vyresniųjų paauglių dvasinio tapsmo ypatumai. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 5, p. 106-119, 21 gruodž. 1998.