Sprindžiūnas A. Tolerancija: samprata ir ugdymo galimybės. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 5, p. 141-159, 21 gruodž. 1998.