Valatkaitė-Rimienė V. Moksleivių ir studentų kritinio mąstymo ypatumai ir lavinimo galimybės. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 5, p. 173-183, 21 gruodž. 1998.