Zulumskytė A. Vaiko pasaulėvaizdžio turinys ir lemiantys veiksniai. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 5, p. 204-211, 21 gruodž. 1998.