Aramavičiūtė V. Tautinė savimonė: prasmė ir problema vyresniame mokykliniame amžiuje. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 6, p. 23-29, 15 gruodž. 1999.