Tijūnėlienė O. Vyskupas Motiejus Valančius apie katalikų persekiojimą ir švietimą. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 6, p. 67-73, 15 gruodž. 1999.