Beresnevičienė D. Suaugusiųjų švietimo vaidmuo Rytų ir Centrinės Europos šalyse. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 6, p. 74-87, 15 gruodž. 1999.