Stulpinas T. Visuomenės institucijų reitingas: mokinių nuomonė. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 6, p. 92-102, 17 saus. 2016.