Aramavičiūtė V. Vyresniųjų moksleivių santykių su pasauliu brandos ypatumai. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 7, p. 30-37, 18 gruodž. 2000.