Jonynienė Živilė. Teisė ir mokinio socializacija. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 7, p. 92-117, 18 gruodž. 2000.