Jatautaitė D. Atmintis ir mokymas. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 7, p. 167-194, 18 gruodž. 2000.