Leliūgienė I.; Klimašauskienė R. Direktoriaus pavaduotojo mokslui institucijos įkūrimo Lietuvos profesinio ugdymo posistemėje prielaidos. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 8, p. 253-262, 20 gruodž. 2001.