Pociūtė B. Europos aukštojo mokslo erdvės idėja: Bolonijos deklaracija – lūkesčiai ir sprendimai. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 9, p. 10-17, 20 gruodž. 2002.