Aukštkalnytė D. Būsimųjų muzikos mokytojų komunikaciniai mokėjimai. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 9, p. 34-44, 20 gruodž. 2002.