Beresnevičienė D. Profesinis orientavimas Lietuvoje. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 9, p. 342-351, 20 gruodž. 2002.