Adamonienė R. Profesijos pedagogų lygiagretaus rengimo modelis. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 10, p. 22-28, 1 saus. 2003.