Jonynienė Živilė; Teresevičienė M. Lietuvos ir Švedijos mokinių požiūris į vaiko teises mokymosi procese. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 11, p. 63-71, 29 gruodž. 2003.