Kazragytė V. Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas naudojant trumpus tautosakos tekstus. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 11, p. 101-107, 29 gruodž. 2003.