Švedaitė B. Socialinio darbo sistema Lietuvos visuomenės kaitos kontekste. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 12, p. 39-49, 17 birž. 2004.