Jovaiša L. Veikimo aktyvumo įgymiai ir jų ugdymas. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 12, p. 118-135, 17 birž. 2004.