Martišauskienė E. Pedagoginių veiksnių įtaka vyresniųjų paauglių dvasiniam tapsmui. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 12, p. 136-148, 17 birž. 2004.