Aramavičiūtė V. Kai kurie vyresniųjų mokinių gyvenimo mokykloje aspektai. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 12, p. 149-155, 17 birž. 2004.