Duoblienė L. Trys filosofijos mokymo kryptys Lietuvos vidurinėje mokykloje. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 12, p. 156-163, 17 birž. 2004.