Stonkuvienė I. Dorinis paauglių elgesys XX a. pirmosios pusės Lietuvos kaimo bendruomenėje. Acta Paedagogica Vilnensia, v. 17, p. 29-44, 17 gruodž. 2006.